logo
Home » Kontakt
NA kontktoni
Adresa
Rruga: “Frederik Shiroka”, Nr. 31, Tiranë P.O. Box 1441
Telefon
+355 4 22 51 344/ +355 4 22 36 635/ +355 692048503
Email
sekretaria@shbsh.al